We stoped writing our blog and moved to Facebook. //

Prenehali smo pisati naš blog in ga preselili na Facebook.


Read the old blog // Beri stare objave

Continue on Facebook // Nadaljuj na Facebook

Filmska delavnica v Radencih

14. jun. 2010

07.05.2010 - Zavod Vihar in Študentsko - mladinski klub Klinka, ki sodelujeta z mladinskim klubom iz Varaždina (VUK), sta nas povabila k sodelovanju pri mednarodnem projektu Stop - Stronger Together On Policies). Imeli smo celodnevno predavanje o filmu - od scenarija do končnega izdelka. Skozi delavnico je nastalo nekaj zelo dobrih zgodb in načrtov snemanja, ki so si jih izmislili udeleženci. Snemanja in montaže žal zaradi časovne omejenosti nismo izvedli, vsekakor pa so udeleženci izvedeli veliko novega in se zabavali ob pripovedovanju naših snemalnih prigod.
__________________________________________
07.05.2010 - Institute Vihar and Student-youth club Klinika, that are cooperating with a club from Varaždin (VUK) have invited us to cooperate on an international project STOP - Stronger Together On Policies. We lectured a whole day workshop about movies - from the script to the finished product. Trough the workshop the attendants created a lot of good stories and filming plans. We couldn't do the filming and post-production, but the attendants had fun and have learned a lot of new things.0 comments:

Objavite komentar

All content that is published on blog.filmfactory.si blog is the property of the author of the blog (unless otherwise stated) and and may not be copied or otherwise used without the authorization or approval of the author.
Designed by: Mitja Mlakar www.thee-me.com
Copyright © 2010-2013