We stoped writing our blog and moved to Facebook. //

Prenehali smo pisati naš blog in ga preselili na Facebook.


Read the old blog // Beri stare objave

Continue on Facebook // Nadaljuj na Facebook

16. Festival slovenskega filma

16. sep. 2013


Za nami je še en Festival slovenskega filma, tokrat prvi festivalski teden na katerem nismo predstavljali svojega filma in verjetno tudi zato najbolj sproščen do zdaj. Po 20 kratkih 8 celovečernih in več strokovnih izobraževanjih, posvetih, kolikor smo jih uspeli obiskati ostajamo pozitivni in polni optimizma za prihodnost slovenskega filma. Letošnja ogromna bera slovenskega filma zadnjih dveh let nam je dala misliti kako lepo bi bilo, če bi vsako leto lahko imeli tako veliko izbiro slovenskih filmov. Morda bi večja prisotnost slovenskega filma na TV-ju in v slovenskih kinih končno uspela dvigniti tudi zainteresiranost za slovenski film in izboljšala odnos splošne slovenske javnosti do le tega. Če bi se vzdušje in klima festivala lahko prenesla v slovenske kino dvorane in dnevne sobe bi se le to tudi spremenilo na boljše.

Res je, da letos sami nismo predstavljali svojega filma smo pa bili zelo veseli nove vloge naše igralke Lare, ki je leta 2010 odgirala eno izmed glavnih vlog v našem filmu "Neskončni vozel". Tokrat pa se je izkazala v vogi Gabrijele (punce zaspanca) v drugem delu celovečernega filma Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje 2. Zelo smo ponosni!

Spodaj pripenjamo še nekaj fotografij :)
_________________________________________
Behind us is another Festival of slovenian film. This time the first one that we attended without presenting our own film there. We admit it was the most relaxing festival thil now. After 20 short film, 8 feature and after a intense professional program we are staying optimistic towards the future of slovenian film. This years large harvest of slovenian films from the past two years let us think how great would it be to have such a big choice of slovenian film every year. Maybe if the presence of slovenian film in slovenian cinemas and TV would increase also the interest would increase and the public opinion about slovenian film would get better. If only we could transfer the good vibes from the festival to the slovenian cinemas and living rooms.

It is true that we didn't present our own film at this years festival but we were thrilled to see our very own Lara who performed in our film Neverending knot (Neskončni vozel) in 2010 perform her first role in a full featured film from director Miha Hočevar called Gremo mi po svoje 2. We are so proud of you Lara :)

Below you can check out some photos from the festival.0 comments:

Objavite komentar

All content that is published on blog.filmfactory.si blog is the property of the author of the blog (unless otherwise stated) and and may not be copied or otherwise used without the authorization or approval of the author.
Designed by: Mitja Mlakar www.thee-me.com
Copyright © 2010-2013